Een korte voorstelling

De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang wil de verbinding leggen tussen de vele burgers, verenigingen en instellingen die actief werken rond sociale en ecologische thema’s. Zo bouwt ze aan een brede vernieuwingsbeweging die zich daadkrachtig inzet voor een warme samenleving die rechtvaardig en duurzaam is.

Mensen in beweging zetten, samenbrengen en motiveren voor actieve deelname aan deze vernieuwingsoperatie, dat is waar het om draait bij de UMB. We willen mensen en verenigingen ervan overtuigen dat we een gemeenschappelijke zaak dienen, en dat we onze krachten moeten bundelen in een globale actie. Daartoe moeten we de stap zetten vanuit het eigen winkeltje naar de grote agora, moeten we verkokering en hokjesdenken overstijgen, en solidair met elkaar zijn. 

De wortels van de UMB zijn bijna 20 jaar oud, maar de organisatie is onder haar huidige benaming actief sinds september 2013. Toen verleende de Universiteit Hasselt haar onderdak in de Oude Gevangenis. Hogeschool PXL en Provinciebestuur Limburg waren de partners van het eerste uur. Sinds half mei 2016 vind je de ontmoetingsruimte van de UMB in het gebouw van Vormingplus Limburg, in de Cellebroedersstraat 13-15 in Hasselt. Iedereen is welkom om eens kennis te maken, ideeën binnen te brengen of gewoon een praatje te slaan. Op woensdagnamiddag van 14 tot 16u is er in principe altijd iemand aanwezig, maar je kan ook langskomen na een afspraak op het nummer 089/35 64 20. 

Eén van de instrumenten om groepen en mensen samen te brengen is de Sociale Kalender. Deze digitale agenda van maatschappijvernieuwende activiteiten werd zeven jaar geleden gestart door Louis Franssens, als een initiatief van de Werkgroep Huis van Vernieuwing. Hij maakt nu deel uit van de werking van de UMB. Het is zeker de bedoeling van deze agenda dat we vaker elkaars activiteiten bezoeken, wat dan bijdraagt tot nieuwe contacten en vernetting. Je vindt hem via www.socialekalender.be.