Arabisch

Op 17 oktober 2014 was Jonas Slaats te gast bij de Werkgroep Arabisch om er te spreken over de islam en de religieuze tradities van het Midden-Oosten. Hij is een antropoloog en theoloog met een grote interesse voor de dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen. Hij is bestuurslid van de Europese afdeling van URI (United Religions Initiative). Ook in de vredesbeweging is hij actief, o.a. als medeorganisator van de jaarlijkse Gandhiaanse vastenweekends.
Op de foto staat Jonas tweede van rechts. Marcel Vanderhoydonc staat boven in het midden.

Marcel Vanderhoydonc en Trudo Lambregs studeerden acht jaar lang Modern Standaardarabisch aan het PCVO.  Georges Darimont heeft een deel van zijn leven in de Arabische wereld gewoond en gewerkt. Met nog enkele andere mensen komen ze wekelijks samen om zich op een ontspannen en onderhoudende manier in die taal te verdiepen. Zijzelf spreken van sessies, want de nadruk ligt op vaardigheden om woordenboeken te raadplegen, het Arabische toetsenbord te gebruiken,... De bedoeling is om zich verder te bekwamen in de Arabische taal, maar ook om wat achtergrondkennis op te doen, de evolutie in de Arabische wereld te leren verstaan en contacten te leggen met Arabisch sprekende mensen.
Deze werkgroep sluit aan bij het thema“dialoog tussen culturen en levensbeschouwingen” van de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang. Je kan Marcel contacteren via mail (marcel.vanderhoydonc@telenet.be) en op 011/63 10 93.