Levensbeschouwingen

De stiltemeditatie van 3 mei 2015

Onze provincie kende enkele jaren geleden een traditie van interreligieuze meditaties, onder impuls van o.a. Bernard Delhaise. 5 verschillende religies (moslims, baha'i, katholieken, protestanten en sikhs) kwamen geregeld samen om in stilte samen te zitten, afgewisseld met bezinningsteksten rond een afgesproken thema. Daarvoor werd telkens een ander gebedsgebouw uitgekozen.

De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang neemt deze traditie opnieuw op, in een iets gewijzigde vorm. Enkele andere, niet-confessionele spirituele tradities stappen mee in om een of enkele keren per jaar stilteavonden te laten plaatsvinden. De stilte biedt de gelegenheid om samen te bidden, te mediteren of te verwijlen in het grotere zelf.    

De eerste samenkomst vond plaats op 22 oktober 2014. Alle aanwezigen gingen in een grote kring zitten. In het begin van de avond lazen vertegenwoordigers van de verschillende tradities een tekst voor waarin de stilte centraal stond. Daarna beleefden ze die stilte samen, gedurende een kwartier. Er waren deelnemers vanuit de islam, de baha’i, het katholicisme, het protestantisme, de vrijzinnigheid, de reguliere maçonnerie, de ondogmatische vrijmetselarij en het zenboeddhisme. Sindsdien vindt er op dezelfde wijze een stiltemeditatie plaats ter afronding van de Open Gebedshuizendag, elk jaar op een zondag in mei.

Door gezamenlijk de stilte te beleven worden we ons bewust van het existentiële mysterie waarin we samen leven.  

Momenteel komen we met vertegenwoordigers uit deze verschillende levensbeschouwingen samen om een concept uit te werken rond de herbestemming van een kerkgebouw als een plek waar de praktijken en tradities van de verschillende religies en spirituele belevingen samenkomen, en de dialoog bevorderd wordt. Er kan ook gedacht worden aan een gemeenschapsstichtend (woon)project, een stiltetuin,...

Lees hier onze visietekst.